Bilim

“Zehinli ýaşlar” döredijilik bäsleşigi geçirildi
“Zehinli ýaşlar” döredijilik bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Bilim Ministirligi Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde “Zehinli ýaşlar” döredijilik bäsleşigini geçirdi. Döredijilik bäsleşiginiň baş maksady welaýatynyň uly ýaşly mekdep okuwçylarynyň arasynda daşary ýurt dillerini öwre...

06.06.2021 Dowamy


“Türkmenistanda 12 ýyllyk bilime geçmegiň Konsepsiýasynyň” çäklerinde
“Türkmenistanda 12 ýyllyk bilime geçmegiň Konsepsiýasynyň” çäklerinde

   Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanda 12 ýyllyk bilime geçmegiň Konsepsiýasynyň” çäklerinde döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň daşary ýurt diline ýörit...

11.05.2021 Dowamy


«Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri» atly bäsleşiginiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi.
«Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri» atly bäsleşiginiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi.

   Golaýda Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepde welaýat baş bilim müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde yglan eden «Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri»...

05.05.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.