Saglyk we sport

Aýal-gyzlaryň arasynda ýaryş geçirildi
Aýal-gyzlaryň arasynda ýaryş geçirildi

           Lebap welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty müdirliginiň Türkmenabat şäheriniň 1-nji sport mekdebinde aýal-gyzlaryň arasynda sportuň futzal görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryşa Türkmenabat şäherinden. Farap...

22.06.2022 Dowamy


"Bagtyýarlyk" çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ýaryş geçirildi
"Bagtyýarlyk" çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ýaryş geçirildi

         "Bagtyýarlyk" çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde kiçi futbol, woleýbol we basketbol boýunça ýaryşlar geçirildi. "Türkmenistan" Ýaşlar bedenterbiýe sport guramasynyň Lebap welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Demok...

22.06.2022 Dowamy


"Kim çalasyn, kim çakgan, kim çeýe" atly sport bäsleşigi geçirildi
"Kim çalasyn, kim çakgan, kim çeýe" atly sport bäsleşigi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi we Lebap welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň Halaç etrap bölüminiň bilelikde guramagynda, etrabynyň 25-nji "Şadyýan" atly çagalar bagyn...

22.06.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda kikboksing boýunça çempionat geçirildi
Lebap welaýatynda kikboksing boýunça çempionat geçirildi

      Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde kikboksing boýunça 2005-2006-njy ýyllarda doglan oglan-gyzlaryň arasynda Lebap welaýatynyň çempionaty geçirildi. Welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň guramagynda geçirilen...

20.06.2022 Dowamy


Erkin göreş boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi
Erkin göreş boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi

    Türkmenabat şäheriniň 7-nji sport mekdebinde erkekleriň arasynda erkin göreş boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherinden, Saýat, Halaç we Darganata etraplaryndan 76 türgen gatnaşdy. Ol...

17.06.2022 Dowamy


Körpeler ýaryşdylar
Körpeler ýaryşdylar

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrabyndaky 28-nji "Aýlar" çagalar bagynda terbiýelenýän körpeleriň arasynda ýaş nesli sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek, sagdyn be...

17.06.2022 Dowamy


Çagalar dynç alyş möwsümini gyzykly geçirýärler
Çagalar dynç alyş möwsümini gyzykly geçirýärler

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher komitetiniň hem-de Lebap welaýat sport we ýaşlar syýas...

16.06.2022 Dowamy


Sportuň “Küşt” görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi
Sportuň “Küşt” görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi

    Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, sagdyn-durmuş ýörelgesini ündemek maksady bilen, “Kerkişäheragyzsuw” müdirliginde zähmet çekýän işgärleriň arasynda sportuň “Küşt” görnüşi boýun...

16.06.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.