Saglyk we sport

Lebap welaýatynyň Maýyplaryň önümçilik kärhanasynyň işgärleri bilen duşuşyk guraldy
Lebap welaýatynyň Maýyplaryň önümçilik kärhanasynyň işgärleri bilen duşuşyk guraldy

     Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýanyň Lebap welaýat komitetiniň wekilleri Lebap welaýatynyň Maýyplaryň önümçilik kärhanasynyň işgärleri bilen duşuşyk guradylar Ertir bellenilýän Bütindünýä Maýyplary goramagyň gü...

03.12.2022 Dowamy


Saýat etrabynda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi
Saýat etrabynda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi

     Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryş guraldy. "Türkmenistan" Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň guramagynda geçirilen duşuşyklara etrabyň ort...

28.11.2022 Dowamy


Badminton boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi
Badminton boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi

      Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde badminton boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi. Oňa welaýatyň etrap-şäherlerinden 18 ýaşa çenli türgenleriň 40-sy gatnaşdy. Gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşlaryň netije...

09.11.2022 Dowamy


Sport gimnastikasy boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryş geçirildi
Sport gimnastikasy boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryş geçirildi

     Ýaryş Türkmenabat şäherindäki 5-nji sport mekdebinde geçirildi. Oňa ýurduň ähli künjeginden türgenleriň 65-den gowragy gatnaşdy. Ýaryşlaryň dowamynda lebaply türgenler üstünlikli çykyş edip, öňdeligi eýelediler. Olaryň görkezen gö...

05.11.2022 Dowamy


Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi
Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi

      Türkmenabat şäherindäki 8-nji sport mekdepde boks boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi. Oňa 2010 ― 2011-nji ýylda doglan oglanlaryň 149 sanysy gatnaşdy. Türgenler jemi 15 agram derejesi boýunça ýaryşdylar. Duşuşykla...

03.11.2022 Dowamy


Türkmen milli göreşi boýunça Lebap welaýatynyň açyk çempionaty geçirildi
Türkmen milli göreşi boýunça Lebap welaýatynyň açyk çempionaty geçirildi

     Türkmenabat şäherindäki 7-nji sport mekdebinde türkmen milli göreşi boýunça Lebap welaýatynyň açyk çempionaty geçirildi. Ýaryşlarda Türkmenabat şäherinden, Saýat, Halaç, Kerki, Darganata etraplaryndan pälwanlaryň 100-e golaýy güýç...

01.11.2022 Dowamy


Düzzüm boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi
Düzzüm boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi

      Türkmenabat şäheriniň 13-nji sport mekdebinde düzzüm boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi. 2005-nji ýylda doglanlaryň we ondan kiçi ýaşlylaryň arasynda guralan bu ýaryşlara Türkmenabat şäheriniň, Saýat, Çärjew we Dänew...

31.10.2022 Dowamy


Sport gimnastika boýunça oglan-gyzlaryň arasynda  Türkmenistanyň kubogy
Sport gimnastika boýunça oglan-gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň kubogy

      Türkmenabat şäheriniň 5-nji sport mekdebinde, sport gimnastika görnüşi boýunça oglan-gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryş geçirildi. Kubogy almak ugrundaky ýaryşa Aşgabat şäheriniň we Lebap welaýaty...

31.10.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.