Syýasat

Konstitusiýa we Döwlet baýdagy- ýurdumyzyň esasy daýanjydyr
Konstitusiýa we Döwlet baýdagy- ýurdumyzyň esasy daýanjydyr

   “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň hem-de Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bileleikde geçiren “Konstitusiýa we Döwlet ba...

19.05.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň we welaýat saglygy goraýyş...
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň we welaýat saglygy goraýyş...

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň we welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň wekilleri bilelikde ýörite meýilnama esasynda meýletinçileriň gatnaşmaklaryndaýiti ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça wagyz ündew çäre...

26.12.2020 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.