Ykdysadyýet

В предновогодние дни вырос объем производства хлеба
В предновогодние дни вырос объем производства хлеба

В пекарне №1 города Туркменабат в предновогодние дни ежедневно производится около 47 тонн хлеба и реализуется населению. Этот показатель на 1,5 тонны больше, чем в обычные дни. Лепешки и буханки выпечки пекарни реализуются в магазинах и праздни...

31.12.2021 Dowamy


Türkmenistanda ýene bir täze gaz ýatagy ulanyşa girizildi
Türkmenistanda ýene bir täze gaz ýatagy ulanyşa girizildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulanyşyndaky gaz ýataklarynyň sanawynyň üsti «Agarguýy» ýatagy bilen ýetirildi. Ýakynda bu ýerde iki sany guýy burawlanylyp, olardan gymmatly uglewodorod akymy alyndy. «Malaý» iri ga...

14.12.2021 Dowamy


Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça 102%-e ýakyn ösüş depgini gazanyldy
Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça 102%-e ýakyn ösüş depgini gazanyldy

Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde ýylyň başyndan bäri 92,5 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürdiler.Müdirlik boýunça üstümizdäki ýylda bu geçginli önümi öndürmekde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirile...

07.12.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň telekeçileri 9 million 300 müň dollarlykdan artyk önümi eksport etdiler
Lebap welaýatynyň telekeçileri 9 million 300 müň dollarlykdan artyk önümi eksport etdiler

Lebap welaýatynyň telekeçileri üstümizdäki ýylyň on bir aýynda 9 million 317 müň dollarlykdan artyk önümi eksport etdiler.Iberilen harytlaryň esasy bölegini izogam, akkumulýator, polipropilen haltalar, reginirlenen wolokno, kendir ýüpi, senagat garyn...

06.12.2021 Dowamy


Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň Zerger şahamçasynda gurluşyk-gurnama we durkuny täzeleýiş işleri alnyp barylýar
Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň Zerger şahamçasynda gurluşyk-gurnama we durkuny täzeleýiş işleri alnyp barylýar

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň Lebap welaýat bölüminiň gurluşykçylary Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň Zerger şahamçasynda giň gerimli gurluşyk-gurnama we durkuny täzeleýiş işle...

29.11.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň gazçylary ösüş depginini 27,6% ýokarlandyrdylar
Lebap welaýatynyň gazçylary ösüş depginini 27,6% ýokarlandyrdylar

Üstümizdäky ýylyň on aýynda Lebap welaýatynyň gazçylary 22 milliard 225,2 million kub metr «mawy ýangyjy» çykardylar. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürilişiniň depgininiň 27,6 göterim kändigini görkezýär.Şu ýylyň ýanwarynd...

29.11.2021 Dowamy


Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda 2 million 899 müň manatlykdan gowrak iş ýerine ýetirildi
Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda 2 million 899 müň manatlykdan gowrak iş ýerine ýetirildi

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynyň zähmet adamlary ýyllyk meýilnama boýunça kesgitlenilen 1 million 68 müň manatlygyň ýerine 2 million 899 müň 610 manatlyk möçberdäki işleri ýokary hilli ýerine ýetirdiler.Oba hojalyk işlerinde ulanylýan...

29.11.2021 Dowamy


Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýyllyk meýilnama ýerine ýetirildi
Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýyllyk meýilnama ýerine ýetirildi

Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýylyň başyndan bäri fabrigimiz boýunça 33 million 347 müň 800 manatlyk önüm öndürildi we ýyllyk meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi.Kärhana boýunça ýylyň dowamynda 28 million manatlyk önüm öndürmek meýilleşdi...

23.11.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.