Ykdysadyýet

"Gadyn" gaz ýygnaýjy bekedi Hytaýa iberilýän tebigy gazyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer
"Gadyn" gaz ýygnaýjy bekedi Hytaýa iberilýän tebigy gazyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer

    "Gadyn" gaz ýygnaýjy bekedi Hytaýa iberilýän tebigy gazyň möçberini bir gije-gündizde 5,5 million kub metre çenli artdyrmaga mümkinçilik berer. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow desganyň açylyş dabarasyna gatn...

20.06.2022 Dowamy


Türkmenabat Halkara howa menzili "TS-1 awiasiýa ýangyjy üçin halkara GOST 10227" standartyna laýyklyk şahadatnamasyny aldy
Türkmenabat Halkara howa menzili "TS-1 awiasiýa ýangyjy üçin halkara GOST 10227" standartyna laýyklyk şahadatnamasyny aldy

      Türkmenabat Halkara howa menzili 2022-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň ITS Caleb Brett Deniz A.Ş.Istanbul laboratoriyasyndan "TS-1 awiasiýa ýangyjy üçin halkara GOST 10227" standartyna laýyklyk şahadatnamasyny aldy. Ýangyjyň...

17.06.2022 Dowamy


Elektrik energiýasynyň 99 million kilowatt  sagada golaýy Gyrgyzystana iberildi
Elektrik energiýasynyň 99 million kilowatt sagada golaýy Gyrgyzystana iberildi

    Diňe geçen aýda "Lebap" döwlet elektrik stansiýasynda öndürilen elektrik energiýasy 104 million 436 müň 460 kilowatt sagada barabar boldy. Bu ýerde öndürilen elektrik energiýasy Türkmenistanyň çägine we Owganystan, Özbegistan we Gyr...

15.06.2022 Dowamy


Gaz turbinaly elektrik stansiýasyny üçin gaz geçiriji guruldy
Gaz turbinaly elektrik stansiýasyny üçin gaz geçiriji guruldy

    "Türkmengündogarnebitgurluşyk" gurluşyk-gurnama trestiniň gurluşykçylary "Üçajy — Zergär" aralygynda gaz geçirijini gurmak işlerini tamamladylar. Uzynlygy 125 kilometre barabar bolan ýokary basyşly gaz geçiriji Çärjew etrabynyň çägin...

15.06.2022 Dowamy


Guýularda abatlaýyş işleri alnyp barylýar
Guýularda abatlaýyş işleri alnyp barylýar

    "Lebapörisuw" abatlaýyş-ulanyş edarasynyň ussalary tarapyndan saýat etrabyndaky "Serdar" maldarçylyk hojalygyna degişli guýularyň üçüsiniň durky täzelendi. Häzirki wagtda abatlaýjylar Döwletli etrabynyň çägindäki iki sany guýu...

11.06.2022 Dowamy


Türkmenabatda milli el işleriň sergi-ýarmarkasy geçirildi
Türkmenabatda milli el işleriň sergi-ýarmarkasy geçirildi

     "Lebap" söwda we dynç alyş merkezinde milli el işleriň täsirli we özboluşly sergisi geçirildi. Sergide köpçülige tanyşdyrylan işleri Lebap welaýatynyň dürli etraplaryndan bolan hünärmenler hödürlediler. Sergä gelenler bu ýerde...

07.06.2022 Dowamy


Türkmenabadyň tikin fabriginde meýilnamadan artyk önüm öndürildi
Türkmenabadyň tikin fabriginde meýilnamadan artyk önüm öndürildi

     Türkmenabadyň tikin fabriginde ýylyň başyndan bäri 19 million manatdan gowrak önüm öndürildi. Bu göz öňünde tutulanyndan 6 million manatlyga ýakyn köpdür. Häzirki wagtda kärhanada tikin we trikotaž önümleriniň 120-den gowrak mo...

07.06.2022 Dowamy


Öndürilen önümleriň eksportynyň mukdary artýar
Öndürilen önümleriň eksportynyň mukdary artýar

     Lebap welaýatynyň telekeçileri geçen bäş aýyň dowamynda daşary ýurtlara 7 million 566 müň manatlykdan gowrak önüm iberdiler. Türkmenistanda öndürilen harytlary Özbegistanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Hytaýyň, Dubaýyň, Belarus...

06.06.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.