Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler

19.07.2021 38
Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti milli tele-radioýaýlymlarda şu gün ýarygije sagat 00:00-dan ertir – gündiz sagat 12:00-a çenli tehniki-abatlaýyş gününi yglan etdi.

Görkezilen aralykda teleradioýaýlymlarda käbir tehniki abatlaýyş işleriniň geçiriljekdigi sebäpli olar 12 sagadyň dowamynda işlemez. Gündiz sagat 12:00-dan başlap, milli teleradioýaýlymlaryň ählisi öz gepleşiklerini bellenen meýilnama boýunça dowam eder.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.