“Ylym-bilim üstünligiň gözbaşy” atly duşuşyk geçirildi

13.06.2022 38
“Ylym-bilim üstünligiň gözbaşy” atly duşuşyk geçirildi

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap häkimliginiň hünär-tehniki okuw mekdebinde zähmet çekýän ýaşlaryň we okaýan talyplaryň arasynda ,,Ylymlar güni’’ mynasybetli ýaşlaryň ylym-bilime bolan höwesini artdyrmak maksady bilen “Ylym-bilim üstünligiň gözbaşy” atly duşuşyk geçirildi. Duşuşykda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň hünärmeni, Kerki etrabynyň ýaşaýjysy hajy ene, Kerki etrap häkimliginiň hünär-tehniki okuw mekdebiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň wekilleri çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.