Lebap welaýatynda Taze ýyl arçasynyň ysklary ýakyldy.

Lebap welaýatynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleri özleriniň hünär baýramçylygyny belleýärler

Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygy

Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygy
Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.