Hasyl baýramy mynasybetli sergi guraldy

08.11.2023
Hasyl baýramy mynasybetli sergi guraldy

Şu gün Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Hasyl baýramy mynasybetli wagtlaýyn sergi öz işine başlady.

Muzeýiň işgärleri tarapyndan guralan sergide onuň öz gaznasyndan alnan zähmet gurallarynyň gadymy we döwrebap nusgalary ýerleşdirilipdir. Şeýle hem sergini görnükli çeperçilik eserleri bezeýär.

Sergi öz işini hasyl baýramy geçýänçä dowam eder.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.