Ykdysadyýet

Ýaş daýhan şu ýyl 80 tonna pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär
Ýaş daýhan şu ýyl 80 tonna pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär

Köýtendag şäheriniň ýaşaýjysy Röwşen Jumanazarow 99 ýyllyk möhlet bilen alan 72 gektarlyk ýer gaznasyndan ýylyň-ýylyna bol hasyl alýar. Geçen ýyl Röwşen maşgala agzalary bilen idegi mazaly ýetirilen ýeriniň 28 gektaryna gowaça, ýene-de şonça gekta...

07.11.2023 Dowamy


Köýtendagly hususyýetçi pomidor we bolgar burçundan 160 tonna hasyla garaşýar
Köýtendagly hususyýetçi pomidor we bolgar burçundan 160 tonna hasyla garaşýar

Köýtendagly hususyýetçi Rinat Irgaşow 2017-nji ýylda etrabyň «Dostluk» daýhan birleşiginden bölünip berlen 2 gektar ýerde ýyladyşhana gurup, gök önümleriň dürli görnüşlerini ýetişdirýär. Daýhan ýigit işi ilki pomidordyr hyýaryň köp hasyl berýän görnü...

07.11.2023 Dowamy


Halaçdaky fabrik 15,4 million manatlyk nah ýüplük eksport etdi
Halaçdaky fabrik 15,4 million manatlyk nah ýüplük eksport etdi

Halajyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah-ýüplük egriji fabriginde şu ýylyň başyndan bäri 15 million 486 müň manatlyk önüm Russiýa, Özbegistan, Türkiýe ýaly ýurtlara eksporta ýollanyldy. Şeýle hem bu ýerde ýylyň başyndan bäri 3568 tonna go...

20.10.2023 Dowamy


Önümçiligiň bäsdeşlige ukyplylygy has ýokarlanýar
Önümçiligiň bäsdeşlige ukyplylygy has ýokarlanýar

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy bilen ykdysadyýetiň hususy bölegini ösdürmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Netijede hususy önümçiligiň bäsdeşlige ukyplylygy has ýokarlanýar, ýurdumyzyň eksport kuwwaty güýçlenýär, importyň ornun...

18.10.2023 Dowamy


Gowy netijeler gazanylýar
Gowy netijeler gazanylýar

Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmet adamlary şu ýylyň geçen dokuz aýynyň iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler. Olar şu döwür üçin meýilleşdirilen 31 million 165 müň 343 manatlygyň ýerine eýýäm 38 million 309 müň 953 manatlykdan gowr...

17.10.2023 Dowamy


Gruziýanyň “Geosky Airlines” awiakompaniýasy Türkmenabada ilkinji ýük gatnawyny amala aşyrdy
Gruziýanyň “Geosky Airlines” awiakompaniýasy Türkmenabada ilkinji ýük gatnawyny amala aşyrdy

Gruziýanyň «Geosky Airlines» awiakompaniýasynyň howa gämisi Türkmenabadyň Halkara howa menziline ilkinji gonuşy amala aşyrdy. Bu awiakompaniýa häzirki wagtda Tbilisi (Gruziýa) – Zhengzhou (Hytaý) – Türkmenabat (Türkmenistan) – Zaragoza (Spaniýa) – Tb...

17.10.2023 Dowamy


2,1 milliard kilowat sagada golaý elektrik energiýasy öndürildi
2,1 milliard kilowat sagada golaý elektrik energiýasy öndürildi

Şu ýylyň başyndan bäri welaýatymyz boýunça elektrik energiýasynyň 2,1 milliard kilowat sagada golaý mukdary öndürildi. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwründäkiden ep-esli artykdyr. Geçen ýyllarda welaýatyň çäginde dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýala...

16.10.2023 Dowamy


Pomidor eksportundan 10 müň tonnalyk ösüş bar
Pomidor eksportundan 10 müň tonnalyk ösüş bar

Welaýatymyzyň hususyýetçileri ýyladyşhana şertlerinde ýetişdirilen pomidorlary daşary döwletlere eksport ätmäge işjeň gatnaşýarlar. Şu ýyl Türkmenistandan daşary döwletlere eskport edilen 90 müň tonna pomidoryň agramly bölegi lebaply hususyýetçileriň...

16.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.