Çäreler

Öýden daşary çykanyňyzda agyz-burun örtügini dakynyň!
Öýden daşary çykanyňyzda agyz-burun örtügini dakynyň!

Öýden daşary çykanyňyzda agyz-burun örtügini dakynyň!

09.01.2021 Dowamy


Dermanlyk otlardan demlenilen çaýlary, suwy gaýnadyp içiň!
Dermanlyk otlardan demlenilen çaýlary, suwy gaýnadyp içiň!

Dermanlyk otlardan demlenilen çaýlary, suwy gaýnadyp içiň!

09.01.2021 Dowamy


Elleriňizi sabyn bilen ýuwuň, zyýansyzlandyryjy serişdeler bilen tämizläň! Ýüzüňizi ellemegi endik edinmäň!
Elleriňizi sabyn bilen ýuwuň, zyýansyzlandyryjy serişdeler bilen tämizläň! Ýüzüňizi ellemegi endik edinmäň!

Elleriňizi sabyn bilen ýuwuň, zyýansyzlandyryjy serişdeler bilen tämizläň! Ýüzüňizi ellemegi endik edinmäň!

09.01.2021 Dowamy


Şahsy arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý ediň, gündelik ulanýan öý goşlaryňyzy we zähmet gurallaryňyzy hem päkize saklaň!
Şahsy arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý ediň, gündelik ulanýan öý goşlaryňyzy we zähmet gurallaryňyzy hem päkize saklaň!

Şahsy arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý ediň, gündelik ulanýan öý goşlaryňyzy we zähmet gurallaryňyzy hem päkize saklaň!

09.01.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.