Syýasat

Bildirişler

2023/2024-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär
2 aý öň
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär. Resmi iş kagyzlary Aşgabat...
Çärjew etrabynda 200 baş ata niýetlenen athana gurlar
1 aý öň
Ýakyn geljekde Çärjew etrabynda 200 baş at saklamaga niýetlenen döwrebap athana gurlar. Birleşik döwrebap athanany gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär. Gyzyklanma bildirýän talaplar tehniki talaplary almak üçin birleşigiň hojalyk hasaplaşygyndaky...
Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi okuwa çagyrýar
1 aý öň
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi 2023-2024-nji ýyllary üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigini habar berýär. Teleradio režissýorlyk işi. T...
Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.