Bildirişler

Lebap welaýatynda sungat ussatlarynyň konserti bolar
Lebap welaýatynda sungat ussatlarynyň konserti bolar

     9-nji dekabrda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli, Lebap welaýatyndaky "Türkmeniň ak öýi" binasynda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti bolar. Onda ýurdumyzyň tanymal estrada aýdymçylary Gülşat Gurdowa, Pöwrize Gulamowa, Pa...

05.12.2022 Dowamy


Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli döredijilik bäsleşigi yglan edildi
Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli döredijilik bäsleşigi yglan edildi

   Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen "Biznes reklama" gazetiniň redaksiýasy bilelikde Türkmenistanda her ýylda giňden bellenilip geçilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň...

09.06.2022 Dowamy


"Нейтральный Туркменистан" gazeti okyjylaryň arasynda bäsleşik yglan etdi
"Нейтральный Туркменистан" gazeti okyjylaryň arasynda bäsleşik yglan etdi

     "Нейтральный Туркменистан" gazeti okyjylaryň arasynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» atly bäsleşik yglan etdi Oňa «ýurdumyzyň ajaýyp gazananlaryna bagyşlanan şöhratly ýyl ýazgylaryna özüniň sahypalaryny» ýazmak is...

26.05.2022 Dowamy


Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş işini geçirýär
Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş işini geçirýär

      Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2022-2023-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr) maksatnamasy boýunça seçip alyş işini geçirýär. Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine umumy orta ýa...

16.05.2022 Dowamy


Jemgyýetçilik kabul  edişligi
Jemgyýetçilik kabul edişligi

     2022-nji ýylyň 11-nji we 25-nji maýynda welaýat adalat bölüminiň we adalat edaralarynyň ulgamyna girýän beýleki gulluklaryň, prokuratura, kazyýet edaralarynyň jogapkär işgärleriniň hem-de adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaş...

10.05.2022 Dowamy


Açyk gapylar güni
Açyk gapylar güni

       “Açyk gapylar” güni Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde 2022-nji ýylyň 14-nji we 21-nji maýynda sagat 10:00-da 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar bilen “Açyk gapylar” güni geçirilýär...

09.05.2022 Dowamy


Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda 29.04-01.05 aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy
Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda 29.04-01.05 aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

Oýnuň adyGeçirilmeli wagtySenesi"Saňa ýalan maňa çyn" sahna oýny17:0029.04.2022 ý."Saňa ýalan maňa çyn" sahna oýny 17:0030.04.2022 ý."Gel kenara söwer ýar" sahna oýny17:0001.05.2022 ý."Gel kenara söwer ýar" sahna oýny19:0001.05.2022 ý.

26.04.2022 Dowamy


“Açyk gapylar” gününe çagyrýarys!
“Açyk gapylar” gününe çagyrýarys!

       Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2022-nji ýylyň 30-njy aprelinde we 14-nji maýynda sagat 15.00-da 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar bilen “Açyk gapylar” günlerini geçirýä...

25.04.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.