Bildirişler

Meşhur estrada ýyldyzlarynyň konserti geçiriler
Meşhur estrada ýyldyzlarynyň konserti geçiriler

Welaýatymyzda sentýabr aýynyň 16-17-nde "Türkmeniň ak öýi" binasynda meşhur estrada ýyldyzlarynyň konsertleri geçiriler.

11.09.2023 Dowamy


Boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler
Boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

23-nji awgustda welaýatymyzyň iki etrabynda — Hojambaz we Köýtendag etraplarynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler. Çäräni etrap Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümleri geçirer. Hojambaz etrabyndaky çäre etrap Medeniýet bölümi...

21.08.2023 Dowamy


Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi okuwa çagyrýar
Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi 2023-2024-nji ýyllary üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigini habar berýär. Teleradio režissýorlyk işi. T...

04.08.2023 Dowamy


Çärjew etrabynda 200 baş ata niýetlenen athana gurlar
Çärjew etrabynda 200 baş ata niýetlenen athana gurlar

Ýakyn geljekde Çärjew etrabynda 200 baş at saklamaga niýetlenen döwrebap athana gurlar. Birleşik döwrebap athanany gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär. Gyzyklanma bildirýän talaplar tehniki talaplary almak üçin birleşigiň hojalyk hasaplaşygyndaky...

31.07.2023 Dowamy


2023/2024-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär
2023/2024-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär. Resmi iş kagyzlary Aşgabat...

24.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.