Täzelikler

“Zehinli ýaşlar” döredijilik bäsleşigi geçirildi
“Zehinli ýaşlar” döredijilik bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Bilim Ministirligi Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde “Zehinli ýaşlar” döredijilik bäsleşigini geçirdi. Döredijilik bäsleşiginiň baş maksady welaýatynyň uly ýaşly mekdep okuwçylarynyň arasynda daşary ýurt dillerini öwre...

06.06.2021 Dowamy


“Türkmen halysy, gözelligiň nusgasy”
“Türkmen halysy, gözelligiň nusgasy”

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş müzeýi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Geňeşi bilen bilelikde gurnamagynda “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda şanly G...

21.05.2021 Dowamy


„Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“
„Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“

Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň medeniýet öýünde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat we Saýat etrap komitetleriniň bilelikde gurnamagynda „Iki palataly ulgam- demokratik ösüşleriň ygtybarly hukuk binýady“ atly temada wagyz-nesihat çä...

21.05.2021 Dowamy


Konstitusiýa we Döwlet baýdagy- ýurdumyzyň esasy daýanjydyr
Konstitusiýa we Döwlet baýdagy- ýurdumyzyň esasy daýanjydyr

   “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň hem-de Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bileleikde geçiren “Konstitusiýa we Döwlet ba...

19.05.2021 Dowamy


“Türkmenistanda 12 ýyllyk bilime geçmegiň Konsepsiýasynyň” çäklerinde
“Türkmenistanda 12 ýyllyk bilime geçmegiň Konsepsiýasynyň” çäklerinde

   Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanda 12 ýyllyk bilime geçmegiň Konsepsiýasynyň” çäklerinde döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň daşary ýurt diline ýörit...

11.05.2021 Dowamy


Farap şypahanasy
Farap şypahanasy

   Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2010-njy ýylyň 21-nji iýulynda türkmen halkyna sowgat beren döwrebap “Farap ” şypahanasy Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden demirgazyk-günbatarda 20 kilometr uzaklykda Amyderýanyň...

05.05.2021 Dowamy


«Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri» atly bäsleşiginiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi.
«Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri» atly bäsleşiginiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi.

   Golaýda Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepde welaýat baş bilim müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde yglan eden «Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri»...

05.05.2021 Dowamy


«Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy
«Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy

   Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda «Gelin ýöreýşi» atly oýun sahnalaşdyryldy. Lebap sebitinde irki döwürlerden bäri aýdylyp gelinýän adybir dessan esasynda sahnalaşdyrylan oýnuň režissýory Perhat Hudaýberenowd...

05.05.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.