Lebap welaýatynyň atçylyk-sport toplumynda ýazky at çapyşyk möwsümine badalga berildi

20.05.2024 131
Lebap welaýatynyň atçylyk-sport toplumynda ýazky at çapyşyk möwsümine badalga berildi

Şu gün — Lebap welaýatynyň atçylyk-sport toplumynda ýazky at çapyşyk möwsümine badalga berildi. Möwsümiň badalga almagy mynasybetli welaýat atçylyk-sport topulymynyň öňündäki giň meýdança milli öwüşginlere baý boldy. Bu ýerde  sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmeginde aýdymdyr sazlar ýaňlandy.