«Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

15.07.2023 493
«Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

Halaç etrabynyň medeniýet merkeziniň çeper höwesjeň aýdymçysy Saparmyrat Tekäýew bilen Saýat etrabynyň medeniýet merkeziniň çeper höwesjeň aýdymçysy Babajan Rozyýew «Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyrynyň ýeňijileri boldular.

Bäsleşigiň Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýändigini ýatladýarys. Onuň welaýat tapgyryna deslapky tapgyrlarda öňe saýlanan zehinli ýaşlaryň 10-sy gatnaşdy.

Bäsleşigiň welaýat tapgyry Türkmenabat şäheriniň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki bezemen sahnada geçirildi. Bäsleşikde aýdymlaryň saýlanyp alnyşyna, olaryň sözleriniň dogry we dürs aýdylyşyna, aýdymçylaryň sahnada özlerini alyp baryşlaryna aýratyn üns berildi.

Bäsleşigiň ýeňijileri onuň döwlet tapgyrynda Lebap welaýatyna wekilçilik ederler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.