2429 million kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi

30.08.2023 42
2429 million kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi

Ýylyň başyndan bäri Lebap welaýaty boýunça elektrik energiýasynyň 2429,7 million kilowat sagady öndürildi we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 12,5 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Şeýle görkezijiler içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmäge, şeýle-de onuň belli bir bölegini daşary ýurtlara ugratmaga mümkinçilik berýär. Bu möhüm işde «Lebap» we «Watan» döwlet elektrik stansiýalarynyň başarjaň hünärmenleri has tapawutlanyp zähmet çekýärler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.