3,4 million manatlyk önüm öndürdi

25.08.2023 41
3,4 million manatlyk önüm öndürdi

     «Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 467 müň 659 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Has takygy, bu ýerde geçen döwürde gatyk, peýnir, dorog ýaly turşadylan süýt önümleriniň 350 tonnasy, mesge ýagynyň 189 tonnasy, şöhlat önümleriniň hem 40 tonnasy öndürildi. Taýýar önümler ýörite dükanlar arkaly ilata ýetirildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.