Arkadag şäheri ekologiýa abadançylykly tebigatyň gözel ýeri

19.08.2023 68
Arkadag şäheri ekologiýa abadançylykly tebigatyň gözel ýeri

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap Poçta aragatnaşyk merkezinde zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda Arkadag şäheriniň dabaraly açylmagy mynasybetli, şäheriň sanly ulgam boýunça mümkinçiliklerini wagyz etmek maksady bilen “Arkadag şäheri ekologiýa abadançylykly tebigatyň gözel ýeri” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresiniň dowamynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri A.Joraýew, Kerki etrap poçta aragatnaşyk merkeziniň başlygy B.Ýuldaşow gatnaşdylar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.