Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açyldy

22.09.2023 78
Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açyldy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligiň welaýat Polisiýa müdirlikleriniň birliklerinde Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açylyp ulanmaga berildi. Bu täze binanyň açylyş dabarasy ýurt Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda içeri işler edaralarynyň işgärleri, şeýle-de awtoulaglaryň sürüjileri üçin hem ajaýyp sowgat boldy. Lebap welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Dänew we Darganata etraplarynyň polisiýa bölümleriniň ýanynda Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalary gurlup, dabaraly ýagdaýda ulanmaga berildi. Bu binalaryň gurluşyk işleri Türkmenistanyň Içeri işler ministrlikleriniň Gurluşyk birleşigi tarapyndan ýerine ýetirildi. Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalarynyň açylyş dabaralary uly ruhubelentlige beslendi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.