Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

11.10.2023 76
Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

Lebaply türgen Aýnur Amanowa Hytaý Halk Respublikasynda geçirilen ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynda kuraş boýunça bürünç medala mynasyp boldy. Ol 52 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşdy.

Şeýle hem sportuň şu görnüşi boýunça erkekleriň arasynda 90 kilograma çenli agram derejesinde Tejen Tejenow kümüş medalyň eýesi boldy. 

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.