Aziýanyň çempionatynda kümüş medalyň eýesi boldy

20.07.2023 149
Aziýanyň çempionatynda kümüş medalyň eýesi boldy

Dänew etrabyndaky 31-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Lala Şöhradowa şu günler Özbegistanda mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça geçirilýän Aziýanyň çempionatyna üstünlikli girişdi. Ol küştüň rapid görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda kümüş medalyň eýesi boldy. Küştüň bu görnüşinde oýunça tutuş döwe 15 minut, her göçümine goşmaça 10 sekunt wagt berilýär. Mümkin bolan 7 utukdan 5 utuk toplan Lala özbegistanly bäsdeşi Umida Omonowadan bir utuk yza galdy, ol bir aý ozal Batumide (Gruziýa) şu derejede dünýä çempiony bolupdy. Goşmaça görkezijiler boýunça ikinji orny L.Şöhradowa gideren Hindistandan Kaşthuri 5 utuk bilen üçünji orny eýeledi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.