“Berkarar döwletiň güýji ýaşlar” atly aýdym-sazly duşuşyklar geçirildi

01.09.2023 26
“Berkarar döwletiň güýji ýaşlar” atly aýdym-sazly duşuşyklar geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Kerki etrabynyň orta mekdeplerinde baýramçylygy dabaralandyrmak maksady bilen “Berkarar döwletiň güýji ýaşlar” atly aýdym-sazly duşuşyklar geçirildi. Kerki etrabynyň 1-nji orta mekdebinde geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň sanly ulgam boýunça hünärmeni O.Aşirowa, Kerki etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň müdiri G.Perdäýewa, Kerki etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary B.Möwlamow gatnaşdylar. Duşuşykda okuwçylar baýramçylygy dabaralandyrýan, berkarar döwletimizi wasp edýän birnäçe joşgunly aýdymlary ýerine ýetirdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.