Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlanan sergi açyldy

24.08.2023 46
Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlanan sergi açyldy

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli «Bilim ― ömrüň ganaty» atly dabaraly maslahat bilen bilelikde şanly baýram mynasybetli ýaýbaňlandyrylan wagtlaýyn serginiň açylyş dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi hem-de muzeý bilen bilelikde guralan maslahata iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we ýaşlar gatnaşdylar.