Çörek önümlerine isleg artýar

22.09.2023 90
Çörek önümlerine isleg artýar

Ilatyň çörek we çörek önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki 1-nji çörek kärhanasynda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Kärhanada şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda çörek we çörek önümleriniň 9 müň 978 tonnasy öndürildi. Öndürilen önümleriň pul hasabyndaky möçberi bolsa 13 million 47 müň 827 manatlyga deň boldy. Şeýle-de bu döwürde süýji-köke önümleriniň hem 5 tonnadan gowragy öndürilip, ilata hödürlenildi. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden ep-esli artykdyr.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.