“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

21.09.2023 30
“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrap bilim bölümi bilen bilelikde Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň binýadynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýyny dabaraly geçirmek maksady bilen “Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Tegelek stoluň başynda söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri G.Amansähedowa, Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy A.Şirowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň başlygy Ý.Haýytow çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.