Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

31.08.2023 84
Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

Welaýat kitaphanasynda «Garaşsyzlyk — bagtyýarlygyň gözbaşy» atly dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komiteti bilen bilelikde guralan çäre Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlandy. Oňa medeniýet, saglyk, bilim işgärleri gatnaşdylar. Maslahatda welaýat häkimliginiň baş hünärmeni, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Amangeldi Hezziýew, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komitetiniň bölüm müdiri Bagtyýar Derkarow, welaýat kitaphanasynyň birinji derejeli usulçysy Akjagül Şamuhammedowa, baş kitaphanaçysy Aýna Annamyradowa çykyş etdiler. Maslahata gatnaşyjylar bu ýerde guralan kitap sergisine tomaşa etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.