Her gektardan 35 sentner «ak altyn» almagy meýilleşdirýär

20.07.2023 66
Her gektardan 35 sentner «ak altyn» almagy meýilleşdirýär

     Çärjew etrabynyň «Miras» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Şirin Jumaýewa şu ýyl özüne berkidilen ýerden 10,5 tonna pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär. 25 ýyllyk iş tejribesi bolan kärendeçi zenanyň 3 gektar ýeri bar. Ol her gektar başyna 35 sentnerden hasyl tabşyrmagy göz öňünde tutýar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.