Ildeşimiz dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

19.07.2023 60
Ildeşimiz dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

     Saýat etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Guwanç Hemraýew Gazagystanyň Astana şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatyndan Watanymyza medal bilen dolanyp geldi. Geljegine uly umyt bildirilýän türgen dünýä çempionatynda 68 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşyp, bürünç medalyň eýesi boldy.

                                                                                

     Dünýä çempionatynda biziň ýurdumyzyň ýygyndysy medallaryň 11-sini gazandy. Beýleki medalçylaryň arasynda hem guşakly göreşde welaýatymyzyň mekdepleriniň uçurymlary bar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.