Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi

02.08.2023 105
Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi

Kerki çörek kärhanasynda çörek we çörek önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar.

Bu ýerde öndürilýän «Ruhubelent», «Altyn däne», «Altyn asyr», «Höwesli» ýaly haryt nyşanly çörek we çörek önümlerine isleg barha ýokarlanýar.

Çörek kärhanasynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda hem meýilnamada bellenilen 919 tonna derek, 3 müň 95 tonna çörek we çörek önümleri öndürildi. Degişli döwürde edilen işleriň pul hasabyndaky möçberi bolsa 5 million 703 müň 647 manatlyga deň boldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.