Köýtendag etrabynda kitap hepdeligi geçirildi

28.08.2023 43
Köýtendag etrabynda kitap hepdeligi geçirildi

Köýtendag etrabyndaky 40njy çagalar bakja-bagynda kitap hepdeligini guradyk. Oňa gatnaşan etrapdaky çagalar baglarynyň terbiýeçileri hem-de enekeleri kitabyň çaga terbiýesindäki ähmiýeti barada giňişleýin gürrüň etdiler.

«Kitabyň durmuşymyzdaky orny hem-de ähmiýeti» ady bilen geçirilen hepdelikde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň eserleriniň hem-de ýurdumyzyň tanymal ýazyjy-şahyrlarynyň kitaplarynyň sergisi myhmanlarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan çap edilen, owadan suratlar bilen bezelen ertekili kitaplardan bölekler hem çagalara okap berildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.