Lebap welaýatymyza bagyşlanan eserleri döretdiler

05.09.2023 124
Lebap welaýatymyza bagyşlanan eserleri döretdiler

Türkmen suratkeşleriniň gaznasynda Lebap welaýatynyň tebigatyna bagyşlanan täze çeperçilik eserleriniň sany ep-esli artdy. Çünki olar ýakynda Türkmenabat şäherinde geçirilen bir hepdelik döredijilik duşuşygynyň çäklerinde hut Lebap welaýatynyň tebigy gözelliklerine bagyşlanan eserleri döretdiler.

Döredijilik duşuşygynyň ahyrky gününde Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň welaýat şahamçasynda welavatymyzda çekilen surat eserleriniň sergisi geçirildi. Duşuşyga gatnaşanlar iň kämil eserlerini Amyderýanyň kenarynda döretdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.