Lebap welaýatynda gök önümleriň nyrhy ep-esli arzanlady

25.08.2023 31
Lebap welaýatynda gök önümleriň nyrhy ep-esli arzanlady

Üstümizdäki ýylyň geçen ýedi aýynda Lebap welaýatynyň ähli hojalyklary boýunça gök önümleriň 76,5 müň tonnasy, azyklyk bakjanyň 50,2 müň tonnasy, miweleriň we ir-iýmişleriň 28,9 müň tonnasy, ýeralmanyň hem 95,7 müň tonnasy öndürildi. Bu görkezijiler geçen ýylyň degişli döwründäkiden ep-esli ýokarydyr.

Şonuň netijesinde hem söwda dükanlarynyň we ak bazarlaryň azyk önümleri bilen üpjünçiligi gowulandy. Munuň özi bolsa bölek-satuw nyrhlarynyň peselmegine getirdi. Has takygy, öňki aý bilen deňeşdirilende geçen aýda pomidoryň nyrhy 21,48 göterim, hyýaryňky 9,93 göterim, düýp soganyňky 9,75 göterim, şugundyryňky 9,23 göterim, kelemiňki 7,94 göterim, ýeralmanyňky 2,13 göterim peseldi.

Bulardan başga-da, günebakar ýagynyň nyrhy 21 göterimden gowrak, greçka ýarmasynyňky 6,02 göterim, ýokary hilli bugdaý ununyňky bolsa 4,64 göterim peseldi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.