«Lebapgazçykaryşyň» işgärleri zähmet bäsleşiginde ýeňiji boldular

28.09.2023 39
«Lebapgazçykaryşyň» işgärleri zähmet bäsleşiginde ýeňiji boldular

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulaglar kärhanasynyň işçileri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli yglan edilen zähmet bäsleşiginiň ýeňijisi boldular. Müdirligiň işgärleri welaýatyň çar ýanynda ýerleşýän gaz känleri we önümçilik desgalary üçin zerur ýükleri daşamak, gaz geçirijileri abatlamak ýaly işleri ýerine ýetirýärler.

Munuň üçin kärhanada dürli kysymly tehnikalaryň 320-ä golaýynyň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Möhüm işlerde ussat sürüjiler Gurbandurdy Mämiýew, Maksat Annakgaýew, mehanizator Baýrammämet Hojaýew ýokary işjeňlik görkezýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.