Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

28.08.2023 48
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

Lebap welaýat azyk önümçilik birleşiginde gowaça çigidi gaýtadan işlenilip, ösümlik ýagynyň we sarundyr harpyk ýaly önümleriň, şeýle-de sabynlaryň öndürilişi barha artýar. Bu kuwwatly kärhanada şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda arassalanylmadyk ösümlik ýagynyň 4 müň 698 tonnasy, arassalanylan ösümlik ýagynyň 4 müň 67 tonnasy, sarunyň 11 müň 715 tonnasy, harpygyň 7 müň 966 tonnasy, sabynyň hem 91 tonnasy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Degişli döwürde edilen işleriň pul hasabyndaky möçberi 48 million 795 müň 228 manatlyga deň boldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.