Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

14.09.2023 68
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

«Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 936 müň 530 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde süýt önümlerinden, gatygyň, peýniriň, dorogyň 399 tonnasy, mesge ýagynyň 212 tonnasy, şeýle-de şöhlat önümleriniň hem 44 tonnasy öndürildi. Taýýar önümler ýörite dükanlar arkaly ilata ýetirilýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.