Netijeli işler alnyp barylýar

18.07.2023 84
Netijeli işler alnyp barylýar

     Ilatyň şöhlat önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki «Wilanta`s» hususy kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Daşary ýurtlarda öndürilen döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu hususy kärhanada her aýda ortaça, ýokary hilli şöhlat önümleriň 10 tonnasy taýýarlanylýar. Şöhlat öndürijiler şu ýylyň başyndan bäri hem bu islegli önümleriň 55 tonnasyny öndürip, 5 million 200 müň manatlykdan gowrak işi ýerine ýetirdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.