«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi

02.08.2023 57
«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi

     Köýtendag etrabyndaky «Nurseýit» hususy kärhanasynda dag magdanlary gaýtadan işlenilip, gurluşyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar.

Döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan bu hususy kärhanada şu ýylyň başyndan bäri gipsiň 300 tonnasy, çyrşyň 5 müň 100 tonnasy, kafel üçin ýelimiň 225 tonna golaýy, hekiň bolsa 100 tonnadan gowragy taýýarlanyldy.

Önümçilik doly awtomatlaşdyrylan usulda dolandyrylýar. Taýýar önümler bolsa söwda nokatlarynyň üsti bilen ýurdumyzyň gurluşyk meýdançalaryna ugradylýar. Hususyýetçi geljekde gurluşyk önümleriniň täze görnüşlerini öndürmegi meýilleşdirýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.