Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy

19.07.2023 62
Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet bölüminiň bagşylar öýüniň bagşylarynyň gatnaşmagynda “Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy” atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Döredijilik duşuşygynda bagşylar öýüniň bagşy-sazandalary Magtymguly Pyragynyň goşgularyna döredilen halk aýdymlary ýerine ýetirdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.