Önümçilik möçberi artýar

30.09.2023 97
Önümçilik möçberi artýar

Welaýat azyk önümçilik birleşiginde gowaça çigidiniň ýagynyň we mallara ot-iýmlik üçin ulanylýan sarun, harpyk ýaly önümleriň şeýle-de sabynlaryň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlandyrylýar. Bu kuwwatly kärhanada şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda hem arassalanmadyk ösümlik ýagynyň 6 müň 7 tonnasy, arassalanylan ösümlik ýagynyň 4 müň 919 tonnasy, sarunyň 14 müň 983 tonnasy, harpygyň 10 müň 189 tonnasy, sabynyň hem 99 tonnasy öndürilip, meýilnamalar üstünlikli berjaý edildi. Degişli döwürde edilen işleriň pul hasabyndaky möçberi bolsa 61 million 471 müň 264 manatlyga deň boldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.