PAMYK ÖNÜMLERINIŇ 1 MÜŇ 885 TONNASY ÖNDÜRILDI

23.09.2023 78
PAMYK ÖNÜMLERINIŇ 1 MÜŇ 885 TONNASY ÖNDÜRILDI

Türkmenabat şäherindäki «Ak Pamyk» pamyk serişdelerini öndürýän fabriginde lukmançylyk pamygyny we pamyk serişdelerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Fabrigiň önümçiliginde esasy çig mal hökmünde ýurdumyzyň ýüplük egriji fabrikleriniň nah galyndylary ulanylýar. «Ak Pamykda» şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda pamyk önümleriniň 1 müň 885 tonnasy öndürilip, 5 million 109 müň 196 manatlyk iş edildi. Degişli döwürde taýýar önümleriň 1 müň 105 tonnasy, pul hasabynda bolsa 3 million 476 müň 591 manatlygy eksport edildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.