Saýat etrabynda güýzlük ekinlere kadaly ideg edilýär

20.07.2023 61
Saýat etrabynda güýzlük ekinlere kadaly ideg edilýär

Şu ýyl Saýat etrabynda güýzlük ekinleriň ýüzlerçe gektary ekildi. Has takygy, etrapda 3140 gektara şaly, 250 gektara ýeralma, 150 gektara sogan, 108 gektara sarymsak, 140 gektara pomidor, 260 gektara käşir, 1465 gektara mäş, 540 gektara mekgejöwen we beýleki ekinler ekilip, olardan endigan gögeriş alyndy.

Altyn güýzde ekin meýdanlaryny berekede beslemek ugrunda arman-ýadaman işleýän ýer eýelerine döwlet tarapyndan giň goldaw berilýär. Şonuň netijesinde ekinler endigan ösýär we bol hasyl toplaýar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.