Suw hojalygynyň tehniki üpjünçiligi gowulandyrylýar

05.08.2023 45
Suw hojalygynyň tehniki üpjünçiligi gowulandyrylýar

Lebap welaýatynyň suw hojalygy edaralarynyň tehniki üpjünçiliginiň üsti täze tehnikalaryň 33-si bilen ýetirildi.

Welaýat neşirinde ýazylyşy ýaly, ýakynda gum itekleýjileriň we ýer gazyjylaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Olar maksatlaýyn işleri öz wagtynda alyp barmaga mümkinçilik bererler.

Daşary ýurtlaryň kämil tehnikalary oba hojalyk işleriniň has netijeli bolmagyna ýardam berýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.