Täze «John Deere»-leriň 62-si getirildi

08.08.2023 40
Täze «John Deere»-leriň 62-si getirildi

Welaýatymyza «John Deere» 6195M kysymly traktorlaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Oba hojalyk önümçilik birleşigine täze traktorlaryň 62-siniň getirilip häzirki wagtda olaryň eýýäm oba hojalyk işlerinde ulanmak üçin paýlanyp berilýär. Ýylyň başyndan bäri oba hojalyk işleriniň dürli görnüşlerinde ulanylýan daşary ýurtlaryň kuwwatly tehnikalarynyň ýüzlerçesi welaýata getirildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.