«Tebigy ekinde» ýeralma ýygylýar

07.07.2023 139
«Tebigy ekinde» ýeralma ýygylýar

          Çärjew etrabyndaky «Tebigy ekin» daýhan hojalygynda şu ýyl 387 gektar meýdanda ýeralma ýetişdirildi. Hojalykda ýeralmanyň «Gala» sortundan bol hasyl alyndy. Şu günler bu ekiniň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär.

          Şu ýylky ekiniň her gektaryndan 180 sentner hasyla garaşylýar. Geçen ýyl hojalykda gektar başyna 200 sentnerden ýeralma alnyp, umumy hasyl 4100 tonna ýetipdi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.