«Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi

11.10.2023 23
«Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi

Lebap welaýatynda durky täzelenip, ulanylmaga berlen etrap hassahanalaryna «Toyota» kysymly döwrebap «Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi. Ulaglar hassahanalaryň açylyş dabarasynda gowşuryldy. Welaýatda Saýat we Dänew etrap hassahanalarynyň durky täzelenip, ulanylmaga berildi. Bu hassahanalaryň ikisiniň hem taryhy ýarym asyra direýär. Binalaryna gaýtadan jan berlip, döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen hassahanalara «Tiz kömek» ulaglarynyň hem sowgat berilmegi ýerli ýaşaýjylary we saglygy goraýyş işgärlerini begendirdi. 

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.