Türkmenistan, Amyderýanyň suwuny çäkli derejede ulanmak baradaky Teswirnama gol çekdi

07.11.2023 29
Türkmenistan, Amyderýanyň suwuny çäkli derejede ulanmak baradaky Teswirnama gol çekdi

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şaherinde, Suw hojalygy boýunça döwletara utgaşdyryjy toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň wekilleri Syrderýanyň we Amyderýanyň basseýnindäki suw howdanlary barada Teswirnama gol çekip, suw ulanmagyň çägini kesgitlediler. Mejlisde, 1,6 milliard kub suwy Aral deňzine akdyrmak boýunça ylalaşdylar. Soňky ýyllarda sebit ýurtlary Aral deňiz boýunça netijeli çözgütleri kabul edip, ekologiýa meselelerine aýratyn üns berýärler. Amyderýanyň 1000 kilometr çemesi uzynlygy Lebap welaýatynyň çäginden akyp geçýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.