Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly

15.08.2023 102
Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly

     Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat hem-de Kerki etrap komitetleriniň, Kerki etrap häkimliginiň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we jemgyýetçilik ähmiýeti barada Kerki etrap Medeniýet merkezinde “Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly” ady bilen dabaraly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahatda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň Guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri Bagtyýar Derkarow, il sylagly Ýaşuly N.Igamberdiýew, Kerki etrabynyň 7-nji orta mekdebiniň mugallymy O.Merdanowa, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty T.Berkeliýew, Kerki etrap prokuraturasynyň uly sülçisi M.Nazarow, Kerki etrap kazysynyň kömekçisi G.Rozyýew, Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti H.Abraýew çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.