«Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary»

03.10.2023 120
«Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary»

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat we Türkmenabat şäher komitetleriniň hem-de welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde guramaklarynda şu medeniýet ojagynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary» diýen at bilen maslahat geçirildi. Oňa partiýanyň işjeň agzalary, bilim, medeniýet we muzeý işgärleri gatnaşdylar.