Üstünlige tarap ýol

29.08.2023 35
Üstünlige tarap ýol

 Türkmenabat şäherindäki S.A.Nyýazow adyndaky «Buýan» obasenagat toplumynda buýan köküni we onuň ekstraktyny öndürmekde netijeli işler alnyp barylýar. Toplumda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda 12 million 799 müň 541 manatlyk iş edilip, ýedi aýlyk iş meýilnamasy üstünlikli berjaý edildi. Has takygy, bu döwürde buýan köküniň 1 müň 687 tonnasy, buýan köküniň ekstraktynyň bolsa 773 tonnasy öndürildi. Şeýle-de degişli döwürde buýan köküniň ekstraktynyň 569 tonnasy, baglanan buýan köküniň hem 4 müň 110 tonnasy eksport edildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.