Welaýatymyzda bugdaý ekişine girizildi

09.09.2023 19
Welaýatymyzda bugdaý ekişine girizildi

6-njy sentýabrda Lebap welaýatynda bugdaý ekişine badalga berildi. Möhüm oba-hojalyk möwsümine bagalga beriş çäresi Çärjew etrabynyň “Watan “daýhan birleşiginde geçirildi. Bu ýerde bugdaý ekişine ilki bilen ýaşulular girişdiler. Soňra kuwwatly tehnikalar giň atyzlarda bugdaý ekmäge başladylar. Şu ýyl ýurduň gündogar sebitinde 130 müň gektara bugdaýyň ýokary hasyl berýän sortlary ekiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.